Veřejná zakázka: Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 711
Systémové číslo VZ: P17V00000092
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-017677
Datum zahájení: 30.06.2017
Nabídku podat do: 25.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce a dostavba Střediska volného času v Trutnově.
Předmět plnění spočívá v provedení přípravných, stavebních a stavebně montážních prací nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení ve smluvním termínu, k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků včetně získání kolaudačního souhlasu a zahrnuje veškeré v této souvislosti uvedené práce, dodávky a služby, včetně zpracování prováděcí - realizační, resp. montážní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 165 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov 1

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky