Veřejná zakázka: Rekonstrukce ulice Za Komínem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 799
Systémové číslo VZ: P18V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 09.05.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ulice Za Komínem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce spočívající v rekonstrukci místní obslužné komunikace ulice Za Komínem, dle projektové dokumentace s názvem "TRUTNOV - UL. ZA KOMÍNEM - REKONSTRUKCE", zpracované firmou TENET, spol. s r.o., Architektonický ateliér, IČO: 63220385, Adresa: Horská 64, 541 01 Trutnov, Střední Předměstí, číslo autorizace: 0600811 z 12/2010.

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce místní obslužné komunikace se smíšeným provozem motorových vozidle a pěších v parametrech odpovídajících požadavkům ČSN 73 6110, a to včetně odvodnění, terénních úprav a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dále jsou předmětem stavby i přeložky sítí technické infrastruktury, a to buď z důvodu jejich nedostatečné kapacity (SO 301 - Přeložka vodovodu), absence stávajícího vedení (SO 300 - Kanalizace dešťová), nebo nutnosti přeložky vyvolané novým, především výškovým vedením komunikace i současně jejich stávajícího nedostatečného uložení (SO 400 - Přeložka sdělovacího vedení, SO 401 - Přeložka kabelových přípojek NN, SO 402 - Přeložka veřejného osvětlení, SO 500 - Parovodní přípojka).

Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzávěry komunikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov 1

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků