Veřejná zakázka: Muzeum Podkrkonoší - vestavba výtahu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 909
Systémové číslo: P19V00000002
Datum zahájení: 30.01.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Muzeum Podkrkonoší - vestavba výtahu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce spočívající ve zhotovení stavby "Muzeum Podkrkonoší - vestavba výtahu" dle projektové dokumentace vypracované Projekčním a průzkumným ateliérem Ing. Jana Chaloupského, U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034, číslo zakázky: 4063/12, z ledna 2013, a soupisu prací s výkazem výměr.

Vestavba lanového výtahu bude provedena do atria budovy Muzea Podkrkonoší, která je kulturní památkou, a bude provedena za plného provozu muzea. Dodavatel bude při realizaci předmětu veřejné zakázky respektovat podmínky, které si stanoví správce budovy - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, zastoupené ředitelem PhDr. V. Málkem, aby nedošlo nad míru nezbytnou k rušení běžného provozu muzea. Dále je povinen dodržet podmínky stavebního povolení čj. 20765/2013 ze dne 08.04.2013.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje pro zhotovitele veškeré dodávky, montáže, stavební práce, zkoušky a revize, včetně dokladů k předání díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Trutnov
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků