Veřejná zakázka: Dodávka vybavení učeben

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 911
Systémové číslo VZ: P19V00000004
Datum zahájení: 16.01.2019
Nabídku podat do: 29.01.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka vybavení učeben
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodání nového nábytku a dalšího vybavení pro nové učebny robotiky v ZŠ Mládežnická.
Podrobněji je předmět zakázky specifikován v příloze č. 5 zadávací dokumentace ("Technická specifikace") a dále v příloze č. 6 zadávací dokumentace (“Projektová dokumentace vybavenosti učeben“). Zadavatel připouští dodání nábytku i o jiných rozměrech, než které jsou stanoveny v
Technické specifikaci, avšak za předpokladu, že:
- dodaný nábytek splní veškeré normy vztahující se ke školnímu nábytku,
- dodaný nábytek bude možné rozmístit v jednotlivých učebnách způsobem stanoveným v Projektové dokumentaci,
- kapacita učebny se v důsledku jiných rozměrů nábytku nesníží.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
  • IČO: 64201147
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489229

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Mládežnická 536, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků