Veřejná zakázka: Dodávka vybavení učeben

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 912
Systémové číslo VZ: P19V00000005
Datum zahájení: 16.01.2019
Nabídku podat do: 29.01.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka vybavení učeben
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodání nového nábytku a dalšího vybavení pro nové učebny robotiky v ZŠ R. Frimla.

Podrobněji je předmět zakázky specifikován v příloze č. 5 zadávací dokumentace ("Technická specifikace") a dále v příloze č. 6 zadávací dokumentace (“Projektová dokumentace vybavenosti učeben“). Zadavatel připouští dodání nábytku i o jiných rozměrech, než které jsou stanoveny v Technické specifikaci, avšak za předpokladu, že:
- dodaný nábytek splní veškeré normy vztahující se ke školnímu nábytku,
- dodaný nábytek bude možné rozmístit v jednotlivých učebnách způsobem stanoveným v Projektové dokumentaci,
- kapacita učebny se v důsledku jiných rozměrů nábytku nesníží.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
  • IČO: 64201139
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 373538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
R. Frimla 816, 541 01 Trutnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků