Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zemní práce tenisový areál
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 12.07.2019 10:00
Výměna osvětlení v ZŠ V Domcích - 2. stupeň
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 25.06.2019 10:00
TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce venkovního koupaliště (opakovaná zakázka)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 25.06.2019 10:00
Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 1. a 2. etapa (opakovaná zakázka)
podlimitní Zadáno 04.06.2019 21.06.2019 11:00
Výměna oken a výloh památková zóna 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 28.06.2019 10:00
Oprava fasády Palackého 103, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 28.06.2019 10:00
Dodávky kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 20.06.2019 12:00
Obnova sousoší Nejsvětější Trojice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 06.06.2019 10:30
Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) – chlapci
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 31.05.2019 10:00
Pokládka asfaltobetonových směsí 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 13:00
Dodávka didaktických pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 16.05.2019 11:00
Parkové úpravy - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 16.05.2019 09:00
Multifunkční zařízení pro zpracování kopírování a tisku - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 09.05.2019 10:00
Oprava topení Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 17.05.2019 10:00
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, Trutnov - nové oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 13.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016