Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU MŠ ul. Tkalcovská č. p. 542
Odesílatel Lucie Vlková
Organizace odesílatele Mateřská škola, Trutnov [IČO: 75009617]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2016 14:45:44
Předmět Dodatečné informace č. 1

Vážení,
na základě dotazu jednoho z uchazečů zveřejňujeme dodatečné informace č. 1 k k veřejné zakázce "VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU MŠ ul. Tkalcovská č. p. 542".


Přílohy
- dodatečné informace č. 1.pdf (587.21 KB)
- dodatečné informace č. 1.pdf (587.21 KB)