Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Historická expozice Muzea Podkrkonoší v Trutnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. 07. 2016 30. 08. 2016 10:00
Pořízení notebooků pro Městský úřad Trutnov - 2016
VZ malého rozsahu Hodnocení 04. 07. 2016 19. 07. 2016 10:00
Rekonstrukce ulice Skřivánčí_Drážní objekty
podlimitní Hodnocení 30. 06. 2016 18. 07. 2016 10:00
Trutnov - modernizace kamerového systému 2016
VZ malého rozsahu Hodnocení 29. 06. 2016 13. 07. 2016 11:00
Oprava fasády hlavní budovy školy ZŠ v Poříčí
VZ malého rozsahu Hodnocení 20. 06. 2016 20. 07. 2016 10:00
Rekonstrukce ulice Skřivánčí
podlimitní Hodnocení 01. 06. 2016 21. 06. 2016 08:00
Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná - I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 05. 05. 2016 06. 06. 2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace na vestavbu tribuny na fotbalovém stadionu v Trutnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 21. 04. 2016 29. 04. 2016 10:00
Google Apps for Work - komunikační řešení městského úřadu Trutnov
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02. 07. 2015 14. 07. 2015 10:00
Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Trutnov 2015 - 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09. 06. 2015 13. 07. 2015 08:30
všechny zakázky