Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodovod a kanalizace ke sportovnímu areálu, Kryblice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2018 23.07.2018 10:00
Cyklostezka Trutnov - Poříčí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2018 23.07.2018 11:00
Obratiště automobilů Trutnov - Kacíř
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2018 10.07.2018 11:00
Obnova prostoru bývalé synagogy
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2018 10.07.2018 10:00
Obnova kaple Panny Marie, Bojiště u Trutnova
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2018 09.07.2018 10:00
Dodávky posypové soli 2018-2021
podlimitní Hodnocení 19.06.2018 11.07.2018 13:00
Pořízení nákladního automobilu 4 x 4 včetně kontejnerové nástavby, sypače a radlice
podlimitní Hodnocení 19.06.2018 11.07.2018 12:30
Průzkum trhu - radar Mladé Buky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 19.07.2018 12:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Na Terase, Trutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2018 28.06.2018 11:00
Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov - rok 2018, II. etapa
podlimitní Hodnocení 30.05.2018 25.06.2018 14:00
Rekonstrukce ulice Za Komínem
podlimitní Vyhodnoceno 29.05.2018 15.06.2018 12:00
Rekonstrukce mostu Babí
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2018 30.05.2018 11:00
Požární zbrojnice Trutnov
podlimitní Hodnocení 29.03.2018 03.05.2018 10:00
TDS a koordinátor BOZP na akci Požární zbrojnice Trutnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2018 11.04.2018 11:00
Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018
podlimitní Hodnocení 13.03.2018 16.04.2018 10:00
všechny zakázky