Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostu Babí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2018 30.05.2018 11:00
Vestavba výtahu v budově Muzea Podkrkonoší
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2018 04.06.2018 10:00
Rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická 423, Trutnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2018 31.05.2018 10:00
Tajemství vojenského podzemí - výstavba parkoviště na Babí
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2018 21.05.2018 10:00
Trutnov, Parkoviště osobních vozidel pro DPS, Kryblická 450
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2018 21.05.2018 11:00
Zhotovení projektových dokumentací rekonstrukcí sportovních stadionů ZŠ
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2018 14.05.2018 10:00
Rekonstrukce ulice Za Komínem
podlimitní Hodnocení 19.04.2018 09.05.2018 12:00
Tisk periodika Radniční listy 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2018 16.05.2018 10:00
Požární zbrojnice Trutnov
podlimitní Hodnocení 29.03.2018 03.05.2018 10:00
Umělecké dílo Stará Radnice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.03.2018 31.05.2018 12:00
TDS a koordinátor BOZP na akci Požární zbrojnice Trutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2018 11.04.2018 11:00
Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018
podlimitní Hodnocení 13.03.2018 16.04.2018 10:00
Soutěž o návrh řešení pěší zóny Trutnov
podlimitní Zadávání VZ 24.11.2017 12.04.2018 12:00
Městská autobusová doprava_průzkum trhu
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 13.04.2017 15.05.2017 12:00
Zpracování projektové dokumentace na vestavbu tribuny na fotbalovém stadionu v Trutnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2016 29.04.2016 10:00
všechny zakázky