Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Pořízení VT pro Městský úřad Trutnov - 2015 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 2. říjen 2015
Odvodnění areálu stadionu FK Poříčí u Trutnova VZ malého rozsahu Hodnocení 17. září 2015
Výstavba loděnice na p.p.č.: 1375/1v k.ú. Poříčí u Trutnova VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15. září 2015
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU MŠ ul. Libavská č.p. 128, Trutnov-Voletiny VZ malého rozsahu Hodnocení 28. srpen 2015
všechny zakázky