Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkové úpravy u ZŠ Trutnov 2, Mládežnická 536
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 23.04.2019 09:00
Parkové úpravy školního atria ZŠ R. Frimla, Trutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 23.04.2019 11:00
Rekonstrukce venkovního koupaliště
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2019 22.05.2019 10:00
Obnova oken v uličních fasádách Haasova paláce v Trutnově – opakovaná zakázka
podlimitní Hodnocení 01.04.2019 17.04.2019 10:00
Úprava parkovací plochy Na Nivách včetně úpravy dopravy na České čtvrti
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2019 25.04.2019 10:00
Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 1. a 2. etapa
podlimitní Hodnocení 12.03.2019 10.04.2019 10:00
Obnova kaple Panny Marie
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2019 03.04.2019 10:00
Cyklotrasa KČT 22 Trutnov - Horní Staré Město
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2019 18.03.2019 11:00
Dodávka prvků vnitřní konektivity a HW, SW aplikačního vybavení
podlimitní Hodnocení 22.02.2019 15.03.2019 10:00
Infrastruktura vnitřní konektivity, HW a SW aplikace - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
podlimitní Hodnocení 20.02.2019 14.03.2019 14:00
Zajištění konektivity
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2019 07.03.2019 10:00
Muzeum Podkrkonoší - vestavba výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2019 27.02.2019 10:00
Vybavení IT technikou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.01.2019 13.02.2019 12:00
Objednávka za 4. čtvrtletí 2018
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.10.2018 17.12.2018 00:00
Městská autobusová doprava_průzkum trhu
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 13.04.2017 15.05.2017 12:00
všechny zakázky