Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení nákladního automobilu 4x4 a nástaveb pro komunální služby
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2018 24.09.2018 12:00
Rekonstrukce dešťové kanalizace a výustního objektu na ppč. 945/1, k.ú. Trutnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.08.2018 14.09.2018 10:00
Umělecké dílo Stará radnice - opakovaná soutěž
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 09.08.2018 12.10.2018 12:00
Obnova prostoru bývalé synagogy - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2018 22.08.2018 10:00
Cyklostezka Trutnov - Poříčí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2018 23.07.2018 11:00
Průzkum trhu - radar Mladé Buky
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2018 19.07.2018 12:00
Městská autobusová doprava_průzkum trhu
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 13.04.2017 15.05.2017 12:00
Zpracování projektové dokumentace na vestavbu tribuny na fotbalovém stadionu v Trutnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2016 29.04.2016 10:00
všechny zakázky