Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení realizační projektové dokumentace na stavbu „Trutnov – rekonstrukce kina Vesmír
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 26.05.2020 10:00
Rekonstrukce finské chaty č. 25 v rekreačním areálu Dolce u Trutnova - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 21.05.2020 10:00
Úprava křižovatky Úpské nábřeží, Trutnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2020 21.05.2020 11:00
Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 3. a 4. etapa
podlimitní Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 10:00
Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská
podlimitní Vyhodnoceno 16.03.2020 08.04.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově
podlimitní Hodnocení 28.02.2020 17.04.2020 10:00
Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov - 1. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 25.02.2020 17.03.2020 10:00
všechny zakázky