Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS na akci Objekt noclehárna Trutnov - stavební práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2023 20.06.2023 10:00
Zhotovení PD na rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634 k. ú. Trutnov – ul. R. Frimla čp. 936, Trutnov
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2023 20.06.2023 10:00
Nákup multifunkčního nosiče nářadí
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2023 19.06.2023 10:00
Objekt noclehárna Trutnov - dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2023 06.06.2023 10:00
Objekt noclehárna Trutnov – stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2023 06.06.2023 10:00
TDS na akci Stavební úpravy pro změnu užívání prostoru v 1.NP na dvě lékařské ordinace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2023 02.06.2023 10:00
Dodávka software na zpracování přestupků souvisejících s objektivní odpovědností provozovatele vozidla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2023 24.05.2023 10:00
Dodávka soustavy nábytku na zakázku pro příspěvkovou organizaci Most k životu Trutnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2023 14.04.2023 10:00
Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
podlimitní Vyhodnoceno 05.01.2023 17.03.2023 12:00
všechny zakázky