Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Jazykové zahraniční kurzy – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. červen 2015
ZŠ Komenského – úprava družiny 1. etapa VZ malého rozsahu Hodnocení 25. květen 2015
Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově – Podzemní kontejnery pro separovaný odpad nadlimitní Příjem nabídek 21. květen 2015
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV podlimitní Hodnocení 20. květen 2015
Rekonstrukce kuchyně a technického zařízení vinárny Pod Hradem VZ malého rozsahu Hodnocení 19. květen 2015
Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov podlimitní Vyhodnoceno 24. duben 2015
Výroba periodika Radniční listy 2015 VZ malého rozsahu Hodnocení 23. duben 2015
Nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci a k otázce funkčnosti PR služeb VZ malého rozsahu Hodnocení 31. březen 2015
Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově nadlimitní Hodnocení 30. březen 2015
všechny zakázky