Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2018 16.04.2018 10:00
Údržba mostu - Novodvorský most přes Úpu TRU – 11
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2018 07.03.2018 12:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Národní
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2018 14.03.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci čp. 73 Horská, Trutnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.12.2017 10.01.2018 10:00
Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2017 19.12.2017 09:30
Soutěž o návrh řešení pěší zóny Trutnov
podlimitní Zadávání VZ 24.11.2017 12.04.2018 12:00
Městská autobusová doprava_průzkum trhu
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 13.04.2017 15.05.2017 12:00
Zpracování projektové dokumentace na vestavbu tribuny na fotbalovém stadionu v Trutnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2016 29.04.2016 10:00
všechny zakázky