Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka prvků vnitřní konektivity - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Renovace plochy baseballového hřiště včetně instalace automatického zavlažovacího systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 16.06.2021 10:00
Obnova podloubí Krakonošova náměstí 73, Trutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2021 15.06.2021 10:00
Tisk periodika Radniční listy města Trutnova 2021-2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2021 01.06.2021 10:00
Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov - 2. etapa - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2021 11.05.2021 10:00
Rekonstrukce kina Vesmír
podlimitní Hodnocení 22.03.2021 24.05.2021 10:00
všechny zakázky