Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 04.06.2019 11:00
Pokládka asfaltobetonových směsí 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2019 22.05.2019 13:00
Dodávka didaktických pomůcek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 16.05.2019 11:00
Parkové úpravy - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2019 16.05.2019 09:00
Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 15.05.2019 10:00
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, Trutnov - nové oplocení
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2019 13.05.2019 10:00
Webové stránky města Trutnova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2019 09.05.2019 10:00
Rekonstrukce venkovního koupaliště
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2019 17.06.2019 10:00
Obnova oken v uličních fasádách Haasova paláce v Trutnově – opakovaná zakázka
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2019 17.04.2019 10:00
Úprava parkovací plochy Na Nivách včetně úpravy dopravy na České čtvrti
podlimitní Vyhodnoceno 27.03.2019 25.04.2019 10:00
Dodávka prvků vnitřní konektivity a HW, SW aplikačního vybavení
podlimitní Hodnocení 22.02.2019 15.03.2019 10:00
Infrastruktura vnitřní konektivity, HW a SW aplikace - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
podlimitní Hodnocení 20.02.2019 14.03.2019 14:00
Muzeum Podkrkonoší - vestavba výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2019 27.02.2019 10:00
Vybavení IT technikou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.01.2019 13.02.2019 12:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného osvětlení v majetku města Trutnov
nadlimitní V jednání 20.12.2018 21.01.2019 09:00
všechny zakázky