Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Rekonstrukce Muzea Podkrkonoší v Trutnově – výměna oken a oprava fasády na jižní a východní straně budovy podlimitní Příjem nabídek 24. únor 2015
CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II. podlimitní Příjem nabídek 11. únor 2015
Dotykem ke vzdělávání - dodávka ICT technologie nadlimitní Příjem nabídek 8. leden 2015
Památky blíž polským a českým turistům VZ malého rozsahu Hodnocení 6. leden 2015
všechny zakázky