Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
ZŠ Komenského – úprava družiny 1. etapa VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. květen 2015
Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově – Podzemní kontejnery pro separovaný odpad nadlimitní Příjem nabídek 21. květen 2015
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV podlimitní Příjem nabídek 20. květen 2015
Rekonstrukce kuchyně a technického zařízení vinárny Pod Hradem VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19. květen 2015
Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov podlimitní Hodnocení 24. duben 2015
Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II podlimitní Hodnocení 24. duben 2015
Výroba periodika Radniční listy 2015 VZ malého rozsahu Hodnocení 23. duben 2015
Dodávka a výměna objektových předávacích stanic v objektech města Trutnova podlimitní Hodnocení 22. duben 2015
Pokládka asfaltobetonových směsí 2015 - 2017 VZ malého rozsahu Hodnocení 11. duben 2015
Nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci a k otázce funkčnosti PR služeb VZ malého rozsahu Hodnocení 31. březen 2015
Nestranný odborný posudek k otázce veškerých nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci založený na metodě srovnávací VZ malého rozsahu Hodnocení 31. březen 2015
Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově nadlimitní Příjem nabídek 30. březen 2015
Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město podlimitní Hodnocení 13. březen 2015
všechny zakázky