Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup parkovacích automatů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 22.07.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově - Regulace a měření vytápění
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 14.07.2020 10:00
Vybudování zázemí pro pálkové sporty
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2020 02.07.2020 10:00
Úprava křižovatky Úpské nábřeží, Trutnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2020 21.05.2020 11:00
Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 3. a 4. etapa
podlimitní Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 10:00
všechny zakázky