Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2020 30.03.2020 10:00
Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská
podlimitní Hodnocení 16.03.2020 08.04.2020 10:00
Obnova historických okenních výplní na budově „Národní dům" v Trutnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2020 01.04.2020 10:30
Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově
podlimitní Příjem nabídek 28.02.2020 17.04.2020 10:00
Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov - 1. etapa
podlimitní Hodnocení 25.02.2020 17.03.2020 10:00
Rekonstrukce sportovního stadionu Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816
podlimitní Vyhodnoceno 28.01.2020 17.02.2020 10:00
všechny zakázky