Veřejné zakázky Města Trutnov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace na vestavbu tribuny na fotbalovém stadionu v Trutnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 21. 04. 2016 29. 04. 2016 10:00
Novostavba skladovacího objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. 04. 2016 09. 05. 2016 10:00
Rekonstrukce kuchyně ZŠ R. Frimla
nadlimitní Příjem nabídek 11. 04. 2016 03. 06. 2016 10:00
Dodávka a montáž 4 - dráhové kuželny pro MĕÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06. 04. 2016 05. 05. 2016 12:00
Traktor s lesnickou nástavbou a pomaloběžnou frézou
podlimitní Hodnocení 04. 04. 2016 20. 04. 2016 09:00
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTU DĚTSKÉHO STACIONÁŘE
VZ malého rozsahu Hodnocení 31. 03. 2016 25. 04. 2016 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro Středisko volného času Trutnov
podlimitní Hodnocení 03. 02. 2016 01. 03. 2016 10:00
Komplexní pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu
nadlimitní Hodnocení 25. 11. 2015 21. 01. 2016 13:00
Google Apps for Work - komunikační řešení městského úřadu Trutnov
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02. 07. 2015 14. 07. 2015 10:00
Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Trutnov 2015 - 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09. 06. 2015 13. 07. 2015 08:30
všechny zakázky