Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vozidla pro Městskou policii Trutnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 31.05.2022 09:00
Nákup parkovacích automatů 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 30.05.2022 10:00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2022 04.05.2022 11:00
Stavební úpravy objektu na st.p.č.108, k.ú. Dolní Staré Buky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2022 05.05.2022 10:00
Dodávka didaktických pomůcek - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
nadlimitní Hodnocení 11.03.2022 14.04.2022 10:00
Pronájem vozidel 2022
podlimitní Hodnocení 10.03.2022 31.03.2022 10:00
všechny zakázky