Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přezkoumání hospodaření města Trutnova za roky 2021 - 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2021 18.08.2021 09:30
Zpracovatel Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov - Nové Dvory - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2021 12.08.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016