Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce kina Vesmír
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 24.05.2021 10:00
Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov - 2. etapa - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2021 11.05.2021 10:00
Rekonstrukce kina Vesmír
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2021 24.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016