Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nádob na tříděný odpad
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2022 19.07.2022 09:00
Snížení energetické náročnosti budov v majetku města Trutnov - ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2022 18.07.2022 10:00
Sněžná rolba Trutnov
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 21.07.2022 11:00
Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2022 18.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016