Veřejná zakázka: Revitalizace parku náměstí Hraničářů v Trutnově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1506
Systémové číslo: P24V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2024
Nabídku podat do: 14.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace parku náměstí Hraničářů v Trutnově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je celková revitalizace parku na nám. Hraničářů v Trutnově s částečnou úpravou stávajících parkovišť, obnovou chodníků a parkových cest. V rámci revitalizace vymezeného území bude provedena i obnova vegetačních prvků, výsadba nových stromů, založení trávníků. Park bude vybaven novými lavičkami a odpadkovými koši, přičemž stávající místo tříděného odpadu se ruší. V rámci revitalizace bude provedena i repase stávajícího osvětlení komunikací s novými světly uvnitř parku.
Revitalizované plochy a součásti parku budou řešeny zejména následujícím provedením oprav, úprav či obnov prostranství:
CESTY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- Je řešena obnova chodníků po obvodu z žulové mozaiky, doplněné o vodicí linie.
- Vnitřní cesty jsou pěší z mlatu se svodnicemi a křižovatkou z žulové mozaiky.
- Parkoviště jsou z žulové kostky s kamennými obrubníky.
VEGETAČNÍ PRVKY
- Jsou navrženy nové výsadby stromů, stávající nevhodné a špatné stromy budou odstraněny, zbylé stávající stromy budou vhodně ošetřeny.
- Bude založen nový pobytový trávník a trvalkové záhony.
VENKOVNÍ NÁBYTEK A VYBAVENOST
- Prostor je doplněn o nové lavičky a odpadkové koše.
- Je uvažována rezerva pro případné budoucí umístění památníku Hraničářů.
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- Stávající sítě zůstávají bez změny, kromě kabelového vedení veřejného osvětlení.
- Je řešena obnova veřejného osvětlení s novými svítidly uvnitř parku a elektrorozvody.
Realizace předmětu veřejné zakázky bude probíhat ve třech etapách (fázích), a to následujících:
• ETAPA I. – REVITALIZACE PARKU
• ETAPA II. – OPRAVA PARKOVACÍCH STÁNÍ
• ETAPA III. – OPRAVA CHODNÍKŮ
Etapy plnění na sebe navazují či jsou přímo vzájemně provázané a jejich realizace, provedení a zhotovení bude probíhat kontinuálně a souběžně, resp. v úzké návaznosti na sebe.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 892 386 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 205651

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy