Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU MŠ ul. Tkalcovská č. p. 542
Odesílatel Lucie Vlková
Organizace odesílatele Mateřská škola, Trutnov [IČO: 75009617]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2016 10:58:06
Předmět Dodatečné informace č. 3

Vážení,
na základě dotazu jednoho z uchazečů zveřejňujeme dodatečné informace č. 3.


Přílohy
- dodatečné informace č. 3.pdf (276.00 KB)
- dodatečné informace č. 3.pdf (276.00 KB)