Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vodovod a kanalizace ke sportovnímu areálu, Kryblice
Odesílatel Lucie Novotná
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2018 10:44:43
Předmět Výzva

Vážení,

vyzýváme Vás k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vodovod a kanalizace ke sportovnímu areálu, Kryblice" v souladu a v rozsahu dle zadávací dokumentace v příloze.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (2.02 MB)