Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Trutnov - modernizace MKDS 2020
Odesílatel Petra Synková
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2020 09:34:01
Předmět Výzva

Vážení,
vyzýváme Vás k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Trutnov – modernizace MKDS 2020" v souladu a v rozsahu dle zadávací dokumentace v příloze.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (1.51 MB)