Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup parkovacích automatů - opakovaná zakázka
Odesílatel Petra Synková
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2020 14:19:50
Předmět Výzva

Vážení,

vyzýváme Vás k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Nákup parkovacích automatů - opakovaná zakázka" v souladu a v rozsahu dle zadávací dokumentace v příloze.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (1.73 MB)