Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Odesílatel rejent@ictplus.cz
Organizace odesílatele ICT plus, s.r.o. [IČO: 01384163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2020 21:29:19
Předmět Příloha_2_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - opravený

Příloha_2_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - opravený ke dni 25.11.2020


Přílohy
- Příloha_2_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - upravený_1.xlsx (443.19 KB)