Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Odesílatel rejent@ictplus.cz
Organizace odesílatele ICT plus, s.r.o. [IČO: 01384163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2020 21:33:38
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

D.1.1.b.4 Půdorys 1.NP - opravený


Přílohy
- D.1.1.b.4 Půdorys 1.NP - opravený.pdf (345.59 KB)