Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Odesílatel rejent@ictplus.cz
Organizace odesílatele ICT plus, s.r.o. [IČO: 01384163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2020 21:44:36
Předmět Příloha_3_Čestné prohlášení účastníka-opravený

Příloha_3_Čestné prohlášení účastníka-opravený


Přílohy
- Příloha_3_Čestné prohlášení účastníka-opravený.doc (553.00 KB)