Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov - 2. etapa - opakovaná zakázka
Odesílatel Petra Synková
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2021 12:26:23
Předmět Výzva

Vážení,

vyzýváme Vás k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Obnova oken budovy Školní, Trutnov - 2. etapa - opakovaná zakázka" v souladu a v rozsahu dle zadávací dokumentace v příloze.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.pdf (2.94 MB)