Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava komunikace a chodníků ulice Železničářská
Odesílatel Monika Vídeňská
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2021 12:44:48
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,

vyzýváme Vás k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava komunikace a chodníků ulice Železničářská" v souladu a v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Zadavatelem veřejné zakázky je město Trutnov, se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 16.07.2021 do 09:00 h.

S přáním příjemného dne

Monika Vídeňská
asistentka veřejných zakázek


Přílohy
- Výzva včetně zadávací dokumentace.pdf (2.75 MB)