Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova drobných památek města Trutnova v roce 2021
Odesílatel Petra Synková
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2021 13:51:40
Předmět Výzva

Vážení,

vyzýváme Vás k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Obnova drobných památek města Trutnova v roce 2021" v souladu a v rozsahu dle zadávací dokumentace v příloze.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (1.67 MB)