Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava komunikace a chodníků ulice Železničářská
Odesílatel Monika Vídeňská
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2021 10:24:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s článkem 13 zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytuje na základě obdržené žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. - viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (273.76 KB)