Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup nádob na tříděný odpad
Odesílatel Petra Synková
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2022 09:46:37
Předmět Výzva

Vážení,

vyzýváme Vás k účasti v zadávacím řízení a k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Nákup nádob na tříděný odpad" v souladu a v rozsahu dle výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.


Přílohy
- Výzva včetně zadávací dokumentace.pdf (4.11 MB)