Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova drobných památek města Trutnova v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 08.07.2020 10:00
Vybudování zázemí pro pálkové sporty
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 02.07.2020 10:00
Pořízení serveru pro MěÚ Trutnov - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 16.06.2020 10:00
Zhotovení realizační projektové dokumentace na stavbu „Trutnov – rekonstrukce kina Vesmír
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 26.05.2020 10:00
Rekonstrukce finské chaty č. 25 v rekreačním areálu Dolce u Trutnova - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 21.05.2020 10:00
Volejbalové kurty se zázemím
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 21.05.2020 10:30
Úprava křižovatky Úpské nábřeží, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 21.05.2020 11:00
Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 3. a 4. etapa
podlimitní Zadáno 06.05.2020 25.05.2020 10:00
Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) – dívky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 21.05.2020 11:00
Oprava střechy a prostoru malé tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 20.05.2020 10:00
DODÁVKA SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO ROK 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 24.04.2020 12:00
Opravy komunikací tryskovou metodou Patchmatic a živičnými nátěry 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 24.04.2020 10:00
TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 30.03.2020 10:00
Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská
podlimitní Zadáno 16.03.2020 08.04.2020 10:00
Rekonstrukce ústředního vytápění MŠ Žižkova 465, 541 01 Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 02.04.2020 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016