Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka asfaltobetonových směsí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013 10.01.2013 12:00
Pokládka asfaltobetonových směsí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013 15.01.2013 12:00
Provedení celoplošných živičných nátěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013 10.01.2013 12:00
Výsparava vozovek penetračním způsobem PATCHMATIC
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013 10.01.2013 12:00
Výkon technického dozoru investora na akci: Vodovod Lhota - Bezděkov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2012 22.11.2012 15:00
Zhotovení projektových dokumentací na stavbu Rekonstrukce ulice B. Němcové a stavbu Rekonstrukce ulice Smetanova
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2012 10.10.2012 15:00
Kemp Dolce - oprava střechy objektu recepce včetně terasy a oprava garáže, oprava střechy chatky č.1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2012 19.09.2012 15:00
Kulturní setkání na česko-polských hranicích - Galerie draka - umělecká část
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2012 30.03.2012 10:00
Dodávka prezentační a výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 09.04.2012 10:00
Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky školy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 09.04.2012 10:00
Stavební úpravy Galerie draka vč. povinné publicity
podlimitní Zadáno 19.01.2012 06.02.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 20 29 30 31 32 33