Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pěší zóny Trutnov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektanta spočívající ve zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce pěší zóny Trutnov, tedy projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístnění stavby včetně zajištění rozhodnutí o umístnění stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, dále ve vykonání autorského dozoru a spolupráce po dokončení stavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Toto jednací řízení je vedeno v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na soutěž o návrh „Pěší zóna Trutnov“, podle jejíchž soutěžních podmínek měl zadavatel v úmyslu vyzvat k jednání nejprve účastníka, jehož návrh se umístí na nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí.
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 06.09.2018 11:17