Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodavatel kancelářských potřeb pro Město Trutnov - městský úřad
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem výběrového řízení je výběr poskytovatele služeb - dodávání kancelářských potřeb pro Město Trutnov, městský úřad, Slovanské náměstí 165.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace:
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03. 05. 2013 12:00
Počátek běhu lhůt: