Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce hlediště letního kina v areálu Bojiště
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2022 04.10.2022 10:00
Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 19.09.2022 10:00
Výměna osvětlení v Městské knihovně Trutnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.08.2022 26.09.2022 09:00
Revitalizace parku u kostela v Horním Starém Městě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2022 18.08.2022 10:00
Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova
nadlimitní Hodnocení 30.05.2022 18.07.2022 10:00
všechny zakázky