Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy odborných učeben - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 11.06.2024 10:00
Výměna osvětlení - ZŠ, V Domcích 488
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 03.06.2024 10:00
Stavební práce na sociálním zázemí - ZŠ R. Frimla
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2024 29.05.2024 10:00
Demolice a stavební úpravy podchodu v Trutnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2024 28.05.2024 10:00
Dodávka nábytkového vybavení učeben – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 05.06.2024 10:00
Dodávka zařízení komunitního centra - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 29.05.2024 10:00
Nákup osobního automobilu pro Městskou policii Trutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2024 14.05.2024 10:00
Dodávka IKT vybavení učeben – Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
podlimitní Hodnocení 25.04.2024 16.05.2024 10:00
Revitalizace parku náměstí Hraničářů v Trutnově
podlimitní Hodnocení 23.04.2024 14.05.2024 10:00
Dodávka zařízení komunitního centra – Základní škola, Trutnov R. Frimla 816
podlimitní Hodnocení 11.04.2024 30.04.2024 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na akci Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-505
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2024 30.04.2024 10:00
Dodávka zařízení komunitního centra - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
nadlimitní Hodnocení 11.04.2024 14.05.2024 10:00
Oprava střechy Palackého 80, Trutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2024 18.04.2024 10:00
Dodání a instalace FVE na budovu Domova seniorů Trutnov I.
podlimitní Hodnocení 05.04.2024 24.04.2024 10:00
Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení a nájem tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov - 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2024 17.04.2024 10:00
všechny zakázky