Profil zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Trutnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 06.03.2024 10:00
Modernizace plynové kotelny MŠ V Domcích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2024 29.02.2024 10:00
Dodání a instalace FVE na budovu Domova seniorů Trutnov
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 27.02.2024 10:00
Pronájem osobního automobilu pro Městskou policii Trutnov - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2024 20.02.2024 09:00
Dodávka multifunkčního stroje pro úklid venkovních prostor pro letní a zimní období vč. příslušenství
podlimitní Vyhodnoceno 18.01.2024 07.02.2024 12:00
Zajištění provozu sdílených kol v Trutnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2024 20.02.2024 09:00
Výměna osvětlení v budově ZUŠ Trutnov, Krakonošovo náměstí 73 – opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2024 24.01.2024 10:00
Nákup a nájem zařízení pro měření úsekové rychlosti II
nadlimitní Hodnocení 29.12.2023 21.02.2024 10:00
Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
podlimitní Hodnocení 13.12.2023 03.01.2024 10:00
Dodávka užitkového automobilu 4x4 s valníkovou nástavbou
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2023 15.12.2023 12:00
Dodávka a instalace FVE na budově městského úřadu v Trutnově
podlimitní Hodnocení 18.09.2023 06.10.2023 10:00
všechny zakázky