Veřejná zakázka: Dodávka vybavení projektu DigiTU - DigiTAM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1038
Systémové číslo: P20V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007196
Datum zahájení: 10.01.2020
Nabídku podat do: 28.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka vybavení projektu DigiTU - DigiTAM
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění implementace strategie digitálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Jedná se o pořízení následujících IT a digitálních komponent.
Účelem pořízení nového, nerepasovaného a nepoužitého vybavení, které bude zcela kompatibilní se stávající IT technikou, je zajištění minimálních požadavků zadavatele, pro ověření digitálního vzdělávacího zdroje a všech s ním souvisejících materiálů v praxi, šíření vzdělávacího programu k zajištění realizace klíčové aktivity řešeného projektu Šíření příkladů dobré praxe škol.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 745 500 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Základní škola, Trutnov, Komenského 399
  • IČO: 64201180
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy