Veřejná zakázka: Úprava křižovatky Úpské nábřeží, Trutnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1075
Systémové číslo: P20V00000043
Datum zahájení: 06.05.2020
Nabídku podat do: 21.05.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava křižovatky Úpské nábřeží, Trutnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby dle projektové dokumentace s názvem „Úprava křižovatky Úpské nábřeží“.
Jedná se o úpravu stávající stykové křižovatky ulic Úpské nábřeží a Novodvorská z důvodu zkapacitnění komunikace. Charakter stavby zůstává neměnný. Záměrem je navýšení počtu jízdních pruhů, což vede ke změně šířkového uspořádání komunikace. Na úkor zeleného pruhu dojde k rozšíření silniční komunikace o odbočovací pruh sloužící k odbočení vlevo. Přechod pro chodce bude opatřen ochranným ostrůvkem š. 2,00 m. Na ochranný ostrůvek bude navazovat kryt z dlažby délky 11,50 m. Z důvodu odsunutí přechodu pro chodce od nároží křižovatky bude prodloužen pruh pro chodce u souběhu s nábřežím o 10,50 m. Dále dojde k vybudování přechodu pro chodce v ulici Novodvorská a v ulici Úpské nábřeží. Součástí stavby je obnova živičného krytu vozovky, kácení zeleně a úpravy stávajícího veřejného osvětlení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 727 273 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky