Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace lesoparku Šestidomí
Odesílatel Zdeněk Tomáš
Organizace odesílatele Mgr. ZDENĚK TOMÁŠ, advokát [IČO: 03536378]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2020 16:32:46
Předmět Výzva k podání nabídek - VZ - Revitalizace lesoparku Šestidomí

Dobrý den,

v rámci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace lesoparku Šestidomí“ zadávané zadavatelem Město Trutnov Vám tímto zadavatel zasílá:
- Výzvu k podání nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení

Veřejná zakázka je zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel, prostřednictvím zmocněné osoby, Vás tímto upozorňuje, že dne 20.7.2020 od 10:00 hodin se koná prohlídka místa plnění.
Místem setkání všech potenciálních dodavatelů bude místo plnění této veřejné zakázky.

S pozdravem
Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
osoba zastupující zadavatele Město Trutnov


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek-VZ-Revitalizace_lesoparku_Sestidomi.pdf (1.02 MB)