Veřejná zakázka: Revitalizace lesoparku Šestidomí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1094
Systémové číslo: P20V00000062
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.07.2020
Nabídku podat do: 31.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace lesoparku Šestidomí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – dodávek a služeb spočívajících v revitalizaci lesoparku Šestidomí:
Výchozí stav, základní popis projektu
Park byl realizován společně s přilehlým sídlištěm před přibližně čtyřiceti lety a jeho nynější stav je zcela nevyhovující. Nevyhovující je zejména stav zeleně, zpevněných ploch a vybavení parku. Předmětem této veřejné zakázky je vylepšení prostoru parku a revitalizace stávající zeleně.
Bude provedeno zpevnění cest a zhotovení zpevněné plochy pro dětské hřiště a fitness prvky pro seniory. Dojde k vykácení nebezpečných stromů, bude provedena dosadba keřového patra a také zakrytí nevzhledného parovodu, a to vysokými keři s podsadbou. Tyto zásahy odstraní většinu nedostatků současného stavu lesoparku. Navíc budou přidány prvky k obnově rozmanitosti druhů na daném území. Toto jednak zajistí výsadba keřového patra parku a také instalace hmyzího domku a čtyř ptačích budek a jedné budky pro netopýry.
Popis postupu realizace jednotlivých fází projektu
Nejprve dojde k vykácení označených dřevin a ošetření stávajících stromů. Následně budou provedeny terénní úpravy, dojde k odstranění stávajících keřů a budou realizovány odkopávky pro zpevněné plochy. Dalším krokem je pak zhotovení zpevněných ploch a chodníků, a to včetně vybudování betonových patek pro mobiliář a usazení prvků dětského hřiště a následná montáž mobiliáře a ostatního vybavení parku. Poté dojde k přípravě výsadbových záhonů a vlastní výsadba s mulčováním. V posední fázi realizace dojde k úpravě narušeného terénu a zatravnění dotčených ploch.
Závazné postupy při realizaci projektu
Veškeré dodávky a služby musí být vykonány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz přítomných zařízení (např. respektování ČSN 73 6005). Před zahájením dodávek a služeb (prací) je nutno provést vytyčení tras a přesné určení uložení existujících sítí. Při realizaci projektu je nutno dodržovat pravidla a podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech jednotlivých existujících zařízení, především v těchto místech neumisťovat stavby, zařízení staveniště, sklady materiálů a strojů, či upravovat výšku terénu. Případný přejezd existujících sítí nákladními auty a stavebními stroji bude zabezpečen uložením panelů v místě přejezdu. Výsadby stromů bude nutno umisťovat minimálně 1 m od ochranných pásem sítí a na přivrácené straně k těmto zařízením instalovat protikořenovou folii. Umístění výsadby nízkokořenících keřů je akceptovatelné, pokud budou jednotlivá zařízení ochráněna protikořenovou fólií.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 463 681 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky