Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Odesílatel rejent@ictplus.cz
Organizace odesílatele ICT plus, s.r.o. [IČO: 01384163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2020 20:03:58
Předmět Příloha_2_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - opravený II.

Příloha_2_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - opravený II.


Přílohy
- Příloha_2_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - upravený_2.xlsx (443.92 KB)