Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Odesílatel rejent@ictplus.cz
Organizace odesílatele ICT plus, s.r.o. [IČO: 01384163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2020 09:55:22
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 3

Změna zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- D.1.2.c-14 SO01_Betonové květináče - opravený.PDF (449.36 KB)