Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce kina Vesmír
Odesílatel Petra Synková
Organizace odesílatele MĚSTO TRUTNOV [IČO: 00278360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 08:40:07
Předmět Výzva

Vážení,

vyzýváme Vás k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce kina Vesmír" v souladu a v rozsahu dle zadávací dokumentace v příloze.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (2.41 MB)