Profil zadavatele: Město Trutnov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Muzeum Podkrkonoší - vestavba výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.01.2019 27.02.2019 10:00
Rekonstrukce mostu Babí - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.01.2019 20.02.2019 11:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného osvětlení v majetku města Trutnov
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 20.12.2018 21.01.2019 09:00
Strategický plán rozvoje města Trutnova – aktualizace 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 28.11.2018 10:00
Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy
podlimitní Vyhodnoceno 13.11.2018 08.01.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci sportovního stadionu ZŠ R. Frimla - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2018 27.11.2018 10:00
Pořízení VT pro Městský úřad Trutnov - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2018 14.11.2018 10:00
Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově
podlimitní Zadáno 24.09.2018 12.10.2018 10:00
Nákup elektrické energie na rok 2019 – 2020 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 24.09.2018 24.09.2018 09:30
Dlouhá 645 - 646 výměna stoupaček
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 05.10.2018 10:00
Rekonstrukce dešťové kanalizace a výustního objektu na ppč. 945/1, k.ú. Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 14.09.2018 10:00
Umělecké dílo Stará radnice - opakovaná soutěž
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.08.2018 12.10.2018 12:00
Chodníky v ul. Petříkovická
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 27.08.2018 10:00
Výstavba dětského hřiště v kempu Dolce Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 22.08.2018 10:00
Obnova prostoru bývalé synagogy - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 22.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››