Profil zadavatele: MĚSTO TRUTNOV


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení PC pro Městský úřad Trutnov - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2022 09.11.2022 10:00
Polská - chodník u železničního přejezdu - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2022 14.11.2022 09:00
Pořízení multifunkčního zařízení pro zpracování barevného kopírování a tisku - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 25.10.2022 10:00
FK Poříčí - opravy a údržba multifunkčního hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 27.10.2022 10:00
Rekonstrukce hlediště letního kina v areálu Bojiště
podlimitní Zadáno 13.09.2022 04.10.2022 10:00
Hřiště FK Poříčí - stavební úpravy na objektu šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 14.09.2022 09:30
Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 19.09.2022 10:00
Výměna osvětlení v Městské knihovně Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 26.09.2022 09:00
Dodávky kancelářských potřeb 2022-2025 - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2022 29.08.2022 10:00
Oprava chodníku ul. Horská u "Rubínu"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 11.08.2022 09:00
Zpevněná plocha - MŠ Trutnov, Voletiny - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 28.07.2022 09:00
Nákup nádob na tříděný odpad
podlimitní Zadáno 29.06.2022 19.07.2022 09:00
Snížení energetické náročnosti budov v majetku města Trutnov - ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 18.07.2022 10:00
Sněžná rolba Trutnov
podlimitní Zadáno 28.06.2022 21.07.2022 11:00
Rekonstrukce sportovního hřiště Starý Rokytník
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 27.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››