Profil zadavatele: MĚSTO TRUTNOV


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpevněná plocha - MŠ Trutnov, Voletiny - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 28.07.2022 09:00
Nákup nádob na tříděný odpad
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2022 19.07.2022 09:00
Snížení energetické náročnosti budov v majetku města Trutnov - ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2022 18.07.2022 10:00
Sněžná rolba Trutnov
podlimitní Hodnocení 28.06.2022 21.07.2022 11:00
Rekonstrukce sportovního hřiště Starý Rokytník
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 27.06.2022 10:00
Pronájem osobního automobilu pro Městskou policii Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 13.06.2022 10:00
Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova
nadlimitní Hodnocení 30.05.2022 18.07.2022 10:00
Nákup vozidla pro Městskou policii Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 31.05.2022 09:00
Nákup parkovacích automatů 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 30.05.2022 10:00
Dodávka a montáž vnitřních automatických dveří budovy MěÚ Trutnov - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 18.05.2022 11:00
Zhotovení projektové dokumentace na akci Rekonstrukce a dostavba ulice Ječná
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 18.05.2022 10:00
Zpracování odhadů cen nemovitých věcí pro město Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 19.05.2022 10:00
Malířské a natěračské práce v budově MěÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 16.05.2022 10:00
Pronájem osobního automobilu pro Městský úřad Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 13.05.2022 10:00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 04.05.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››