Profil zadavatele: Město Trutnov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce venkovního koupaliště
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2019 22.05.2019 10:00
Obnova oken v uličních fasádách Haasova paláce v Trutnově – opakovaná zakázka
podlimitní Hodnocení 01.04.2019 17.04.2019 10:00
Úprava parkovací plochy Na Nivách včetně úpravy dopravy na České čtvrti
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2019 25.04.2019 10:00
Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 1. a 2. etapa
podlimitní Hodnocení 12.03.2019 10.04.2019 10:00
Obnova kaple Panny Marie
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2019 03.04.2019 10:00
Vestavba dámského WC ve 2. NP budovy MěÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 25.03.2019 10:00
Nákup nádob na tříděný odpad Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 20.03.2019 10:00
Cyklotrasa KČT 22 Trutnov - Horní Staré Město
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2019 18.03.2019 11:00
Muzeum Podkrkonoší - vestavba výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2019 27.02.2019 10:00
Rekonstrukce mostu Babí - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 20.02.2019 11:00
Oprava bytu Jihoslovanská 25, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 08.02.2019 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného osvětlení v majetku města Trutnov
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 20.12.2018 21.01.2019 09:00
Nákup užitkového vozidla pro Městskou policii Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 29.11.2018 10:00
Strategický plán rozvoje města Trutnova – aktualizace 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 28.11.2018 10:00
Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy
podlimitní Zadáno 13.11.2018 08.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››