Profil zadavatele: Stacionář mezi mosty Trutnov

  • Název: Stacionář mezi mosty Trutnov
  • IČO: 70153884
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_35.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTU DĚTSKÉHO STACIONÁŘE
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 25.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016