Profil zadavatele: Městské jesle Trutnov

  • Název: Městské jesle Trutnov
  • IČO: 70153892
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_36.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna rozvodů topení v Městských jeslích Horská č. p. 482 Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 20.05.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016