Profil zadavatele: MEBYS Trutnov s.r.o.

  • Název: MEBYS Trutnov s.r.o.
  • IČO: 60915013
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_39.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení