Profil zadavatele: Pečovatelská služba Trutnov

  • Název: Pečovatelská služba Trutnov
  • IČO: 70153876
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_40.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení