Profil zadavatele: Pečovatelská služba Trutnov

  • Název: Pečovatelská služba Trutnov
  • IČO: 70153876
  • Adresa:
    Dělnická 161
    54101 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_40.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobních automobilů pro Pečovatelskou službu Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 26.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016