Profil zadavatele: Lesy a parky Trutnov s.r.o

  • Název: Lesy a parky Trutnov s.r.o
  • IČO: 25968700
  • Adresa:
    Úpická 469
    541 01 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_43.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 519356

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava lesní cesty Za Geofyzikou
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 10.05.2016 10:00
Novostavba skladovacího objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 09.05.2016 10:00
Traktor s lesnickou nástavbou a pomaloběžnou frézou
podlimitní Zadáno 04.04.2016 20.04.2016 09:00
ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
podlimitní Zadáno 01.08.2015 17.08.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016