Veřejná zakázka: Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 3. a 4. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1049
Systémové číslo: P20V00000017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.05.2020
Nabídku podat do: 25.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 3. a 4. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem, který se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvním nejlépe hodnoceném místě a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmětem této veřejné zakázky a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem „Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 3. a 4. etapa“, kdy rozsah zadávaných stavebních prací je závazně stanoven projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky