Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1102
Systémové číslo: P20V00000070
Datum zahájení: 28.07.2020
Nabídku podat do: 12.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, spočívající ve zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na „Most ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze, PD“. Projektová dokumentace bude zpracována pro stavební povolení ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro společné územní a stavební řízení) a PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění příloha č. 11, s platnými ČSN, TP a TKP, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Ministerstva dopravy v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Slovanské náměstí 165
54101 Trutnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky