Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu Babí - opakovaná zakázka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 910
Systémové číslo VZ: P19V00000003
Datum zahájení: 30.01.2019
Nabídku podat do: 20.02.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu Babí - opakovaná zakázka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce mostu přes Babský potok dle projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby vypracované firmou TRASCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO 47455292 z 08/2017, a dle soupisu prací a dodávek.

Předmětem zakázky je rekonstrukce mostu v obci Babí, severně od města Trutnova, který je v havarijním stavu. Jedná se o most přilehlý ke komunikaci II/300, který slouží k obsluze rodinných domů na levém břehu Babského potoka. Most z rámových prefabrikátů nahradí stávající mostní železobetonovou deskovou konstrukci se zabetonovanými ocelovými válcovými nosníky uloženou na opěrách z kamenného zdiva. Užívání stávajícího mostu je možné pouze díky instalaci přejízdných plechů bránících propadnutí kol vozidel betonovou mostovkou. Navržené řešení s mostní konstrukcí z uzavřených prefabrikovaných rámů přináší zvětšení mostního otvoru. Současně je navrženo vyrovnání koryta v přilehlých úsecích toku.

Předpokládaný průběh stavby - rekonstrukce bude prováděna při zcela vyloučeném silničním provozu na převáděné místní komunikaci, s omezením provozu na přilehlé silnici II/300, která bude v místě stavby zúžená na jeden jízdní pruh a doprava bude řízena světelně signálním zařízením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Trutnov
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky