Veřejná zakázka: Cyklotrasa KČT 22 Trutnov - Horní Staré Město

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 913
Systémové číslo VZ: P19V00000006
Datum zahájení: 27.02.2019
Nabídku podat do: 18.03.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklotrasa KČT 22 Trutnov - Horní Staré Město
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby dle projektové dokumentace s názvem "Cyklotrasa KČT 22 Trutnov - Horní Staré Město" zpracované firmou TRANSCONSULT s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO 47455292, z 10/2017 a soupisu prací.

Předmětná stavba je součástí KČT 22 Jizersko – Krkonošské magistrály a je situována v zastavěném území města Trutnova – Horního Starého Města. Velká část cyklotrasy je na pozemcích stávajících komunikací, v některých částech je však nutno vybudovat nové komunikace pro cyklisty, a to na úkor zatravněných ploch. Z velké části je cyklotrasa řešena vodorovným dopravním značením ve formě cyklopiktokoridoru umístěném na vozovce v hlavním dopravním prostoru.

Cyklotrasa je vedena v ulicích Mladobucká, Rýchorská, Horská, Kopretinová a Úpská, kde navazuje na stávající cyklotrasu v ulici Nábřežní.

Součástí stavby je z důvodu napojení cyklotras a cyklostezky na hlavní dopravní prostor realizace nových a úpravy stávajících přechodů pro chodce dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, včetně realizace nového osvětlení přechodů pro chodce. Dále bude v některých úsecích provedena výměna či obnova povrchů v rámci realizace společného pásu pro pěší a cyklisty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 542 744 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky