Veřejná zakázka: Úprava parkovací plochy Na Nivách včetně úpravy dopravy na České čtvrti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 937
Systémové číslo: P19V00000030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.03.2019
Nabídku podat do: 25.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava parkovací plochy Na Nivách včetně úpravy dopravy na České čtvrti
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce spočívající v úpravě parkovací plochy Na Nivách a úpravě dopravy na České čtvrti. V rámci realizace zakázky dojde k úpravám těchto částí:
a) úprava parkovací plochy Na Nivách
b) úprava napojení komunikace Pragovka
c) úprava křižovatka Novodvorská, R. A. Dvorského, Procházkova
d) úprava okružní křižovatky U kina.

a) úprava parkovací plochy Na Nivách
Předmětem části zakázky „úprava parkovací plochy Na Nivách“ jsou stavební práce dle projektové dokumentace vypracované společností DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČ 00278360, z 08/2018 v příloze č. 1a) této výzvy.

V rámci stavby bude provedena úprava stávající parkovací plochy ohraničené ul. Na Nivách, Polní a Procházkovy vč. změny uspořádání dopravního prostoru ul. Na Nivách a úpravy umístění stožárů veřejného osvětlení. Parkoviště bude osazeno závorovým systémem kompatibilním se stávajícím městským systémem.

b) úprava napojení komunikace Pragovka
Předmětem této části zakázky jsou stavební práce dle projektové dokumentace vypracované společností DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČ 00278360, z 11/2018 v příloze č. 1b) této výzvy.

Úprava komunikace Pragovka bude spočívat v jejím upraveném směrovém řešení, rozšíření na šířku 5,5 m. Délka úpravy bude 82,90 m. Napojení na ul. V. Nováka a nárožní poloměry napojení jsou navrženy tak, aby byl umožněn vjezd nákladních automobilů zajíždějících do opravny automobilů. Lampy VO budou přesunuty na okraj nové komunikace.

c) úprava křižovatky Novodvorská, R. A. Dvorského, Procházkova
Předmětem této části zakázky jsou stavební práce dle projektové dokumentace vypracované společností DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČ 00278360, z 12/2018 v příloze č. 1c) této výzvy.

Přestavba původního typu hvězdicovité křižovatky na okružní bude provedena změnou místní úpravy dopravního značení a za pomoci dopravního zařízení, tím dojde k zobousměrnění místní komunikace ul. Procházkovy.

d) úprava okružní křižovatky U kina
Předmětem této části zakázky jsou stavební práce dle projektové dokumentace vypracované společností Ing. Ivan Šír – Projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 28786793, z 04/2018 v příloze č. 1d) této výzvy.

Stávající okružní křižovatka na I/16 bude v místě napojení ulice Česká upravena tak, aby větev v místě napojení umožňovala výjezd z okružní křižovatky i vjezd na ní. Komunikace jsou navrženy bezbariérovým řešením tras pohybu chodců a opatřením pro bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách. V rámci stavby dojde k výměně zábradlí podél chodníku na pozemku č. 2241/1 a posunu jednoho stožáru veřejného osvětlení. Součástí zakázky je oprava části chodníku.

Nejedná se o zakázku dělenou na části dle ustanovení § 35 zákona, uchazeč podá nabídku na celý předmět zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky