Veřejná zakázka: Obnova oken v uličních fasádách Haasova paláce v Trutnově – opakovaná zakázka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 944
Systémové číslo: P19V00000037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.04.2019
Nabídku podat do: 17.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova oken v uličních fasádách Haasova paláce v Trutnově – opakovaná zakázka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby spočívající v obnově stávajících oken v uličních fasádách Haasova paláce v Trutnově.
Současný stav oken je zmapován v "Průzkumu stavu stávajících oken ve fasádách uličních a jejich renovace", který zpracoval Ing. Ladislav Janáček, WWD OSTAŠ s.r.o. a Dodatkovém listu, které tvoří přílohu č. 1 výzvy.

Renovací je myšlen soubor operací v technologickém postupu, pomocí kterých se opotřebovaná, poškozená nebo znehodnocená okna (nebo jejich části) snažíme uvést do původního (historického) funkčního a estetického stavu. Vlastní renovaci bude předcházet důkladné očištění, pečlivá individuální prohlídka a posouzení stavu každého okna a následné rozhodnutí o nejvhodnějším a nejcitlivějším způsobu a rozsahu renovace.

V rámci obnovy dojde k zachování a odborné renovaci těchto částí oken:
1. dřevěné konstrukční prvky vnitřních křídel, oba rámy a dřevěné obložení špalety okenního otvoru
2. skleněné výplně a zasklení vnitřních křídel
3. veškeré historické kování vnitřních křídel a soubory pantů vnějších křídel
4. povrchová úprava vnitřních křídel, rámů a obložení špalety.

V rámci obnovy dojde k náhradě těchto částí oken za:
1. nová venkovní křídla (včetně malých větracích okének ve 2. a 3. NP - viz dále) jako rozměrově a konstrukčně odpovídající replika vnitřních křídel
2. nové skleněné výplně venkovních křídel, nebude-li možné zpětně použít demontovaná stávající skla z venkovních křídel - pro zachování optických vad
3. zavírací kování vnějších křídel (případně i chybějící u některých vnitřních) jako řemeslně provedená kopie kování z příslušných vnitřních křídel při dodržení stejného materiálu, konstrukce a výrobního postupu (ocelový rozvorový zadlabací zámek a kličky se štítky odlité ze žluté případně bílé mosazi a povrchově leštěné)
4. u venkovních křídel ve 2. a 3. NP nové historicky odpovídající kompletní kování malých větracích okének (ozdobné panty, obrtlíky)
5. povrchová úprava vnějších křídel.

Zadavatel upozorňuje, že budova je památkově chráněná, tzn. že veškeré práce budou prováděny v souladu se závazným stanoviskem a pod dohledem příslušného specialisty z územního pracoviště památkové péče v Josefově.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky