Veřejná zakázka: Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 979
Systémové číslo VZ: P19V00000072
Datum zahájení: 21.05.2019
Nabídku podat do: 04.06.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování stezek pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem "Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny" zpracované společností PROJEKCE s.r.o., Petrem Slezákem (autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, autorizace ČKAIT 1201265), Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 25905449, z 07/2018, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, a soupisu prací v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Jedná se o terénní úpravy převážně ručního charakteru za pomoci drobné mechanizace, veškeré práce podléhají dohledu technického dozoru. Vedení trasy a jednotlivých úseků bude před zahájením prací vždy schváleno technickým dozorem, bez tohoto souhlasu nebude možné práce zahájit a realizovat. Veškeré práce a postupy předem neodsouhlasené nebudou zhotoviteli proplaceny, respektive není možné tyto práce fakturovat.
Veškeré terénní úpravy jsou navrhovány provést z místního materiálu. Pro úpravu povrchu je přípustné pouze použití kameniva, které přirozeně obsahuje pojivo v podobě pískovce – pískovcové kamenivo. Jedná se o doplňující záměr přírodních cyklistických stezek pro terénní cyklistiku, jež přirozeně doplní již exitující tratě a stezky a zlepší jejich budoucí udržitelnost.

Celková délka budovaných stezek pro terénní cyklistiku bude 6,9 km a jsou tvořeny ze čtyř samostatných stezek různé obtížnosti. Součástí stavby bude označení stezek osmi informačními značkami podél tratí a jednou dřevěnou informační tabulí s mapou s kompletní sítí stezek pro terénní cyklistiku této oblasti.

Šíře stezky bude 0,6 – 1,5 m. Při průměrné šíře stezky 1 m pak je plocha budovaných stezek celkem 6 900 m2.

Stavba je členěna na stavební objekty následovně:
• SO 01 – Cyklo tratě – jsou všechny stavební úpravy související s vybudováním, zpevněním a adaptací tratí pro terénní cyklistiku, v souladu s požadovanými metodikami. Stavební práce spočívají v čištění koridoru, základových pracích, ručního dočištění, úprav povrchu a případné položení podkladových vrstev. Jedná se o tyto stezky: Boulder trail, Perníkový trail, Trail Myší díra, Bunkr trail.
• SO 02 – Značení tratí – je navržených 8 ks dřevěných frézovaných směrových tabulí, umístěných podél stezek, včetně jejich trvale udržitelného zabudování do terénu.
• SO 03 – Dřevěná lávka je navržená dřevěná lávka vedoucí přes potok a neschůdný terén, včetně trvale udržitelného zabudování lávky do terénu.

Stezky budou budovány podle světové uznávané metodiky trvalé udržitelnosti IMBA (mezinárodní asociace International Mountain Bicycling Association) a v souladu s metodikou ČEMBA (Česká mountainbiková asociace), dle Směrnic a standardů pro stavbu stezek (pro realizaci stavby budou veškeré pracovní postupy v souladu s publikací Trail Solutions, autor Vernon Felton, dle této publikace musí být při výstavbě postupováno), v souladu se zákonnými podmínkami, zejména zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 289/1995 Sb. lesním zákonem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Trutnov - PODATELNA
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky