Veřejná zakázka: Dodávka prvků vnitřní konektivity - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1192
Systémové číslo: P21V00000050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.06.2021
Nabídku podat do: 23.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka prvků vnitřní konektivity - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového hardware a software k modernizaci vnitřní konektivity zadavatele vč. síťových prvků (dále jen „předmět zakázky“ nebo „zařízení“) a převedení vlastnického práva k předmětu zakázky na zadavatele.

Jedná se o dodávku následujících prvků vnitřní konektivity, které zajistí splnění podmínek pro její provoz v rámci základní školy, určených výzvou č. 47 IROP, konkrétně přílohy č. 9 Specifických pravidel této výzvy (příloha č. 8 zadávací dokumentace – „Standard vnitřní konektivity“):
1) Výpočetní technika - zázemí pro síťové prvky:
- serverové řešení vč. příslušenství
- rackové pole
- záložní zdroje
2) Síťové a bezpečnostní prvky - standard vnitřní konektivity ve škole:
- Firewall - bezpečnostní brána
- Switche - síťové přepínače
- WIFI - bezdrátové prvky
3) Síťové prvky – materiál

Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace („Technická specifikace - Infrastruktura vnitřní konektivity“), v příloze č. 6 zadávací dokumentace („Závazný text smlouvy o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících služeb“) a dále v příloze č. 8 („Standard vnitřní konektivity“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 475 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Trutnov

Zadavatel

  • Úřední název: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
  • IČO: 64201121
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky